Зображення 64

ДИФУЗНА ГІПОКСИЧНО-ІШЕМІЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТІЯ

48-річний діабетик був знайдений удома після епізоду блювання. При фізикальному обстеженні хворий виглядав дуже гіпоксичним, тому його заінтубували. Лабораторні обстеження — різка гіпоглікемія. При госпіталізації пацієнт мав 3 бали за шкалою Глазго, на ЕЕГ виявлено дифузне сповільнення активності, результати нейровізуалізації представлено на рис. 1–3.

Клініко-радіологічним діагнозом в описаному випадку буде дифузна гіпоксично-ішемічна енцефалопатія. Цей стан виникає вторинно на фоні зупинки серця, дихальної недостатності, задушення, утоплення та інших причин. При томографії в Т1-, Т2- і FLAIR режимах у таких хворих видно патологічні зміни сигналу із сірої й підкіркової білої речовини. Набагато чутливіша для виявлення подібних ранніх ішемічних змін є дифузно-зважена візуалізація.

img1

Рисунок 1. Ініціальна КТ хворого демонструє дифузне зниження диференціації між сірою й білою речовиною в лобних, тім’яних і потиличних частках та двобічні інтактні таламус і внутрішню капсулу.

img2a

Рисунок 2A. При нестандартній дифузно-зваженій візуалізації видно відносне посилення сигналу від кори головного мозку й підкіркової білої речовини.

img2b

Рисунок 2B. Картування із використанням явного коефіцієнта дифузії (ADC) виявляє дифузні обмеження зі збереженням підкіркових утворів.

img3a

Рисунок 3A. Стандартизована дифузно-зважена візуалізація свідчить про виражені аномалії сигналів від внутрішньочерепних макроструктур.

img3b

Рисунок 3B. На МРТ у режимі FLAIR видно посилення сигналу від сірої речовини в лобних, тім’яних і потиличних частках.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR