Зображення 67

МЕТАСТАЗ У ГОЛОВНИЙ МОЗОК

34-річна жінка звернулася до лікаря зі скаргами на постійний потиличний біль, котрий не реагує на конвенційні анальгетики і триває уже 6 тижнів. Два роки тому вона перенесла субтотальну тиреоїдектомію з приводу аденоркациноми щитоподібної залози з подальшою променевою й хіміотерапією. Контрольне обстеження через 6 місяців після операції не виявило ознак метастазу. Результати МРТ головного мозку пацієнтки подано на рис. 1.

Клініко-радіологічним діагнозом в описаному випадку буде метастаз у головний мозок. Анамнез хворої, у якому недавно був злоякісний новотвір, у поєднані з результатами нейровізуалізації (округлий внутрішньочерепний утвір) асоціюються із високим рівнем діагностичної настороженості щодо цього стану. Томографічними ознаками метастатичного ураження зазвичай є наявність округлих вогнищ підсилення сигналу на межі між білою й сірою речовиною. Найпоширенішими інфратенторіальними новотворами в дорослих осіб є метастатичні, хоча в цілому в людській популяції внутрішньочерепні метастази локалізуються над наметом мозочка. Наявність кількох вогнищ типовіша для метастазу на противагу первинній пухлині, хоча згідно з епідеміологічними даними майже половина супратенторіальних метастатичних уражень проявляється як одиничне вогнище. Останнє може бути кальцифікованим, геморагічним або пов’язаним із твердою мозковою оболонкою.

img1

Рисунок 1. Постконтрастна Т1-зважена МРТ демонструє невелике, округле, контраст-посилююче ураження (стрілка) у лівій півкулі мозочка.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR