Зображення 68

МЕНІНГІОМА СХИЛУ ПОТИЛИЧНОЇ КІСТКИ

54-річний чоловік скаржиться на раптово виникле двоїння в очах. При рутинному неврологічному обстеженні виявлено правобічний птоз, праве око не може повертатися досередини, а ліве — назовні. Периметрія — концентричне звуження зорового поля правого ока (разом зі зниженням гостроти зору) у поєднанні з верхньою геміанопсією лівого. На основі таких симптомів можна думати про ураження справа зорового (2-го) і окорухового (3-го) нервів, зліва — відвідного (6-го) нерва, а також зорового перехресту. Результати нейровізуалізації подано на рис. 1–2.

Клініко-радіологічним діагнозом в описаному випадку буде менінгіома схилу потиличної кістки. Хоча ці пухлини і ростуть повільно, інколи їх симптоми проявляються гостро. Зазвичай вони походять із твердої мозкової оболонки і на КТ виглядають як кальцифікати із гомогенним підсиленням після контрастування, дуральною ніжкою і гіперостозом суміжних кісток. На МРТ такі новотвори є гіпоінтенсивні в Т1-режимі, злегка гіперінтенсивні в Т2-режимі, при контрастуванні виявляють дуральну ніжку. У діапазон диференціально-діагностичного пошуку при подібній локалізації пухлини окрім менінгіоми слід включати хордому, хондросаркому, плазмоцитому й метастаз.

img1a

Рис. 1А і 1В. Преконтрастна (рис. А) і постконтрастна МРТ пацієнта в Т1-режимі (серединний сагітальний зріз). На томограмі візуалізуються передня (АС) і задня (РС) спайки, проміжна маса таламуса (МІ), мозолисте тіло (СС), сильвіїв водопровід (AQ), третій (III) і четвертий (IV) шлуночки. При контрастуванні виявляється гомогенне, контраст-підсилююче вогнище, що походить із верхнього відділу схилу (С) і росте вгору до зорового перехресту (ОС).

Рис. 2А і 2В. Постконтрастна аксіальна Т1-зважена МРТ. Вогнище походить зі схилу, вростає в міст зліва, а також угору — до правого зорового нерва. Такий комплексний патерн поширення новотвору пояснює залучення лівого відвідного і правого окорухового нервів.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR