Зображення 70

МЕТАСТАТИЧНА МЕЛАНОМА ГОЛОВНОГО МОЗКУ

54-річна жінка зазнала резекції збільшеного невуса на правому плечі. Патоморфологічне дослідження підтвердило наявність злоякісної меланоми. Через 1 рік у неї раптово виникли біль голови, нудота, блювання і правобічний мідріаз зі змінами психічного стану. Машиною швидкої допомоги хвору доправили у приймальний покій найближчої лікарні, ургентна неконтрастна КТ засвідчила існування великого гіперденсного вогнища в зоні полюса лівої лобної частки. Припускаючи існування паренхіматозного крововиливу, хворій здійснили невідкладну краніотомію, при якій виявлено центральну геморагічну зону (її видалено), оточену некрозом і набряком. У післяопераційному періоді неврологічний дефіцит був відсутній. Після цього хворій провели контрастну КТ і МРТ головного мозку. Результати нейровізуалізації подано на рис. 1–3.

Клініко-радіологічним діагнозом у цьому разі буде метастатична меланома з агресивним перебігом. Множинні метастази при цьому типі пухлини дуже поширені і зазвичай асоціюються з високою летальністю через погану реакцію на хіміотерапію і променеве лікування. Внутрішній некроз і кровотеча на фоні поганого гадолінієвого підсилення цілком типові у випадку метастатичної внутрішньочерепної меланоми. Крововилив у мозковий метастаз також типовий для раку нирок, щитоподібної залози й хоріокарциноми.

img1a

Рис. 1. Контрастна КТ головного мозку демонструє множинні гіперденсні вогнища в передніх відділах обох скроневих часток (рис. А), на передній і нижній поверхні правої лобної частки (рис. В), у полюсі правої лобної частки і правому тім’яно-потиличному зчленуванні й (рис. С) задніх відділах лівої лобної частки (рис. D). Резекційну порожнину лівої лобної частки видно на рис. А й В. Зображені вогнища різні за формою, гомогенністю і контрастним підсиленням. Найбільші з них оточені варіабельною гіподенсною ділянкою вазогенного набряку (рис. В).

img1a

Рис. 2. Аксіальна Т2-зважена МРТ на рівні трійчастих нервів (чорні стрілки). Основну артерію видно як округлу структуру нижче моста (біла стрілка). У правій скроневій частці видно гіпоінтесивний сигнал, тоді як ураження передньої зони лівої скроневої частки демонструє гетерогенний (затемнено-просвітлений) сигнал, типовий для продуктів розпаду крові. Обидва вогнища оточені вазогенним набряком.

Рис. 3. Аксіальна преконтрастна МРТ у Т1-режимі: зріз проходить через зорові нерви (чорні стрілки). Також візуалізується й основна артерія (біла стрілка). Обидва скроневі вогнища гіперінтенсивні, хоча ліве дещо гетерогенне (свідчить про недавній крововилив). Така інтенсивність сигналу на Т1-зваженому зображенні виявляється при наявності продуктів розпаду крові у тканині або меланіну в метастатичному фокусі.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR