Зображення 71

МЕНІНГІОМА НАМЕТУ МОЗОЧКА

35-річна жінка скаржиться на хронічні потиличні болі, що тривають уже 2 місяці, і дещо утруднене ковтання твердої їжі. При неврологічному обстеженні — гіпестезія в зоні іннервації трійчастого нерва. При одному з епізодів наростаючого болю хворій провели неконтрастну КТ голови, що засвідчила вогнище в задній черепній ямці. Результати нейровізуалізації подано на рис. 1–5.

Клініко-радіологічним діагнозом тут буде менінгіома намету мозочка. Цей тип внутрішньочерепних новотворів є найпоширенішим варіантом екстрааксіальних пухлин. На такий діагноз чітко вказують однотипне підсилення контрасту від основи намету й відсутність інфільтрації паренхіми. При ангіографії менінгіоми мають класичний вигляд «сонячних променів, котрі появляються із-за хмар» із чітким посиленням сигналу і сповільненим вимиванням контрасту. Вони одержують кров від внутрішньої чи зовнішньої сонної артерії, залежно від локалізації.

Типовими КТ-ознаками менінгіом також є висока щільність, інколи з кальцифікацією, гомогенне накопичення контрасту, наявність дуральної ніжки й гіперостоз суміжних кісток. При МРТ вони мають тенденцію до гіпоінтенсивності на Т1-зважених зображеннях, легкого гомогенного підсилення — у Т2-зваженому режимі, у постконтрастному режимі виявляється дуральна ніжка.

img1

Рис. 1. Неконтрастна КТ головного мозку. Дещо гіперденсне еліпсоїдне вогнище прикріплене до задньої поверхні намету (стрілка). Середній мозок зміщений убік і виявляє легке ослаблення сигналу внаслідок компресійного набряку. Гіподенсна зона частково оточує четвертий шлуночок, котрий виглядає дещо зміщеним, але не облітерованим. Скроневі роги бічних шлуночків не збільшені, простори цистерн відкриті.

img2

Рис. 2. Преконтрастна аксіальна Т1-зважена МРТ. Гомогенна, злегка гіпоінтенсивна еліпсоїдна зона розміщена між наметом і стовбуром мозку. Вогнище зміщує середній мозок, але не проростає в нього. Зверніть увагу на наявність лікворної щілини між новотвором і мозковою паренхімою, що є ознакою екстрааксіального ураження.

img3

Рис. 3. Постконтрастна аксіальна Т1-зважена МРТ. Вогнище виявляє явне підсилення сигналу і має широку зону кріплення до твердої мозкової оболонки з дуральною ніжкою.

img4

Рис. 4. Т2-зважена МРТ у фронтальному зрізі (рис. А) і Т1-зважена МРТ у сагітальному (рис. В). Чітко видно тенторіальне походження новотвору (рис. А, стрілка). Також візуалізується зміщення намету вгору, а середнього мозку і моста — убік. Це ураження демонструє високу інтенсивність сигналу в Т2-режимі і низьку — у Т1, що типово для менінгіом.

img5

Рис. 5A. МРТ-ангіографія віллізієвого кола.

img5

Рис. 5B. Ангіографічна деталь основної артерії. Незважаючи на великі розміри новотвору задньої черепної ямки, не видно явних ознак зміщення вертебро-базилярного судинного комплексу. Основна артерія (стрілка) йде прямо вверх, тоді як права хребтова дещо зміщена вліво. Немає жодних ознак суттєвого зміщення супратенторіальних внутрішньочерепних судин.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR