Зображення 73

НИЗЬКОДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ГЛІОМА

У 7-річної дитини підгостро розвинулися болі голови, загальна м’язова слабість і психомоторне загальмування без вогнищевого неврологічного дефіциту. Результати нейровізуалізації подано на рис. 1.

Клініко-радіологічним діагнозом буде низькодиференційована гліома. Патоморфологічне дослідження, проведене зі зразком, одержаним при відкритій біопсії, підтвердило 2 ступінь злоякісності.

Стовбурові гліоми становлять 10–20% пухлин ЦНС у дітей. Найпоширенішим гістологічним різновидом медулярних новотворів є астроцитоми. Основна маса гліом стовбура має вигляд дифузних уражень, котрі демонструють низьку інтенсивність сигналу в Т1-режимі, високу — у Т2-режимі, а також асоціюються з варіабельними патернами підсилення. Ці пухлини зазвичай є злоякісними фібрилярними астроцитомами (3–4 ступінь злоякісності). Ті новотвори, що добре візуалізуються на МРТ, зазвичай низькодиференційовані (1–2 ступінь злоякісності). Екзофітні пухлини можуть рости дорзально (у 4 шлуночок) або вентролатерально, як у цьому випадку. Останні зазвичай демонструють високий ступінь гістологічної диференціації.

img1

Рис. 1А, 1В і 1С. Т1-зважені МРТ в аксіальному (рис. А), сагітальному (рис. В) і фронтальному (рис. С) зрізах демонструють контраст-підсилююче гетерогенне ураження, що походить із стовбура і включає інтра- та екстрааксіальний компоненти. Останній характеризується переважно лівобічним екзофітним ростом у цистерну перехресту (чорна стрілка). Менший інтрааксіальний компонент локалізується в зоні мосто-мезенцефального зчленування (біла стрілка).

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR