Зображення 74

ДЕРМОЇДНА ПУХЛИНА

64-річна жінка з необтяженим медичним анамнезом звернулася до лікаря зі скаргами на гостро виниклі біль голови, нудоту і блювання. Симптоми найгірші уранці, протягом дня зменшуються. При неврологічному обстеженні не виявлено нічого, окрім помірної атаксії ходи і ністагму. При офтальмоскопії наявний легкий набряк дисків зорових нервів, результати периметрії й перевірки гостроти зору — без особливостей. Хворій проведено МРТ головного мозку. Результати нейровізуалізації подано на рис. 1-5.

Клініко-радіологічним діагнозом (підтвердженим патоморфологічно) у цьому разі буде дермоїдна пухлина. Для такого ураження дуже характерним є поєднання низької інтенсивності сигналу в Т1 режимі й високої — у Т2- і дифузному режимі за відсутності контрастного підсилення. Найчастіше дермоїдні ураження локалізуються присерединно, тоді як епідермоїдні — латерально.

img1

Рис. 1. Аксіальна постконтрастна Т1-зважена МРТ. Можна побачити непоглинаюче гомогенне гіпоінтенсивне вогнище в серединних відділах задньої черепної ямки, котре зміщує вбік півкулі мозочка й уперед — стовбур. Інтенсивність сигналу дещо вища порівняно з ліквором. Немає ознак гідроцефалії.

img2

Рис. 2. Сагітальна Т1-зважена МРТ. Вона підтверджує відмінність між сигналами від патологічного вогнища і спинномозкової рідини. Новотвір локалізується в нижній половині задньої черепної ямки, зміщує мозочок угору і контактує із задньою поверхнею стовбура.

img3

Рис. 3. Аксіальна Т2-зважена МРТ. Розміщений серединно новотвір демонструє виражену гіперінтенсивність. Межі вогнища неправильні, проте немає ознак інфільтрації паренхіми.

img4

Рис. 4. Фронтальний зріз МРТ. Вогнище виглядає негомогенним, візуалізуються дві кістозні порожнини, розділені тканинною перетяжкою. Інтенсивність сигналу від новотвору дещо відмінна порівняно з ліквором у бічних шлуночках.

img5

Рис. 5. Дифузна МРТ. Виражена гіперінтенсивність вогнища (вказує на обмежену дифузію) помічна у диференціальній діагностиці з арахноїдальною кістою, для якої є типовим гіпоінтенсивний (темний) сигнал.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR