Зображення 76

ГЕМАНГІОПЕРИЦИТОМА

54-річна жінка скаржиться на прогресуючу слабість правої ноги. При неврологічному обстеженні виявлено спастичний парез цієї кінцівки з оживленими сухожилковими рефлексами і клонусом стопи. Гіперрефлексія наявна також на лівій нозі. Інші симптоми ураження нервової системи відсутні. Результати нейровізуалізації подано на рис. 1–2.

Клініко-радіологічним діагнозом буде гемангіоперицитома. Це рідкісний внутрішньочерепний новотвір, що проявляється як судинна пухлина, прикріплена до мозкових оболонок. Вона характеризується високим рівнем пострезекційних локальних рецидивів із можливістю екстраневральних метастазів. Кінцевий діагноз ґрунтується на патоморфологічному дослідженні, хоча про нього свідчить і наявність гетерогенного контраст-поглинаючого вогнища, описаного в цьому клінічному випадку. Результати нейровізуалізації можуть дуже нагадувати менінгіому. Наявність некрозу й ерозії черепа та відсутність гіперостозу суміжних кісток можуть бути радіологічними диференціально-діагностичним ознаками.

img1

Рис. 1A. Т1-зважена МРТ у фронтальному зрізі. На постконтрастному зображенні видно контраст-поглинаюче гіперінтенсивне вогнище, що походить із нижнього краю серпа мозку і поширюється двобічно, більше вправо. Ураження з чіткими кордонами зміщує або стискає мозкову паренхіму, воно гетерогенне внаслідок наявності численних кістозних порожнин. Кора навколо нього набрякла, особливо зліва, про що свідчить гіпоінтенсивність у Т1- і гіперінтенсивність — у Т2-режимі.

Рис. 1B. Набряк не поширюється поза межі поясної звивини (С).

img2

Рис. 2. Аксіальна МРТ у режимі FLAIR свідчить, що набряк локалізований у присерединній ділянці моторної кори, де соматотопічно проектується нога. Анатомічно на зображенні можна легко візуалізувати прецентральну закрутку (Р) щодо верхньої лобної закрутки (SF).

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR