Зображення 83

ПРОГРЕСУЮЧИЙ НАД’ЯДЕРНИЙ ПАРАЛІЧ —
РОЛЬ ПОЗИТРОННО-ЕМІСІЙНОЇ ТОМОГРАФІЇ

74-річний чоловік відзначає часті падіння, дисфагію й особистісні зміни. При неврологічному обстеженні виявлено нечутливий до леводопи аксіальний паркінсонізм, низькотональну дизартрію, над’ядерний параліч вертикального погляду, знижену частоту кліпання, примітивні рефлекси, апатію і знижену вербальну плавність. МРТ головного мозку — атрофія задніх відділів середнього мозку і парамедіанних зон лобної частки. Встановлено діагноз ймовірного прогресуючого над’ядерного паралічу (ПНП).

Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) із 18фтордеоксиглюкозою (FDG) засвідчила двобічний гіпометаболізм бічних і присерединних відділів лобної частки кори, кори острівця, головки хвостатого ядра, стовбура мозку і мозочка (рис.), що сумірно з картиною, типовою для ПНП. Хоча цей метод і не обов’язковий для діагностики названої хвороби, він може бути корисним у диференціації паркінсонічних синдромів. Так, при хворобі Паркінсона ПЕТ із FDG найчастіше вказує на гіпометаболізм дорзолательних ділянок шкаралупи, при ПНП є типовим (хоч і не завжди) гіпометаболізм мозочка, тоді як поєднання таких змін є доказом на користь мультисистемної атрофії.

img1

Рис. Аксіальна ПЕТ із FDG демонструє виражений двобічний гіпометаболізм у корі лобної частки (А, головки стрілок), зокрема парамедіанній корі острівця (В, головки стрілок), головці хвостатого ядра (В, стрілки) і стовбурі (С, головка стрілки). Тривимірна реконструкція зображення (D, бічна проекція; Е, верхня проекція; F, медіальна проекція) підтверджує гіпометаболізм бічних і парамедіанних зон лобної частки кори (головки стрілок) та мозочка (біла стрілка), але не первинних моторних полів (чорні стрілки).

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR