Зображення 85

МЕТАСТАТИЧНА АДЕНОКАРЦИНОМА,
ТОМОГРАФІЧНО ПОДІБНА ДО МЕНІНГІОМИ

69-річний чоловік звернувся до лікаря з прогресуючою слабістю лівої руки і частими падіннями. На МРТ (рис.) виявлено екстрааксіальний новотвір правої лобної частки із симптомом дурального хвоста, на основі чого було зроблено висновок про ймовірний діагноз менінгіоми. Проте біопсія засвідчила ознаки метастатичної аденокарциноми. При подальшому діагностичному пошуку виявлено первинну пухлину воріт легень із супутньою лімфаденопатією середостіння.

Характерні ознаки менінгіоми слід шукати на всіх томографічних зрізах. Разом з тим у рідкісних випадках її класичні радіологічні ознаки можна виявити при метастазах у тверду мозкову оболонку з екстраневральних вогнищ більш агресивних пухлин. Найчастіше такі метастази походять з простати, легень і грудної залози.

img1

Рис. Т1-зважена МРТ з гадолінієвим підсиленням в аксіальному (А), сагітальному (В) і фронтальному (С) зрізах демонструє гомогенне посилення сигналу з екстрааксіального новотвору та суміжного кісткового мозку, а також симптом дурального хвоста; на ній видно потовщення твердої мозкової оболонки біля пухлини (стрілка). Біоптат, забарвлений гематоксилін-еозином, сумірний із помірно диференційованою аденокарциномою (D).

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR