Зображення 86

РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ ІЗ ПСЕВДОТУМОРОЗНИМИ
ВОГНИЩАМИ ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ НА ТОМОГРАМІ

51-річна жінка звернулася у клініку з афазією і двобічними переривчастими точковими вогнищами посиленого сигналу на МРТ (рис.). Її стан спонтанно поліпшав але через 4 місяці пацієнтку знову госпіталізували з приводу великого новотвору головного мозку, що потребував краніальної декомпресії. При повторній томографії виявлено численні перивентрикулярні гіперінтенсивні зони, перпендикулярні щодо бічних шлуночків із масивними вогнищами в білій речовині обох півкуль. Діагноз розсіяного склерозу було встановлено на основі критеріїв клінічної дисоціації в часі і просторі, даних лікворології (олігоклональні смуги) і результатів біопсії (демієлінізація). Після початку лікування мітоксантроном і копаксоном патологічні зміни на МРТ швидко інволюціонували. У хворої продовжує утримуватися мінімальний неврологічний дефіцит (1,0 бала за шкалою EDSS) через 2 роки після початку захворювання. Домінуюче перивентрикулярне посилення сигналу нетипове для розсіяного склерозу, воно заслуговує на увагу в сенсі діагностичної настороженості, але не може запобігти проведенню біопсії.

img1

Рис. Постконтрастна Т1-зважена (верхній ряд зображень) МРТ і МРТ в режимі FLAIR (нижній ряд зображень) свідчить про часову еволюцію псевдопухлинних вогнищ. Периваскулярне посилення сигналу (А-С) вказує на гостре запалення, що є дещо нетиповим для розсіяного склерозу, але може свідчити про агресивний перебіг захворювання і впливати на вибір терапевтичних підходів.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR