Зображення 88

ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ТОМОГРАФІЧНО ПОДІБНЕ ДО ВИСОКОДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ГЛІОМИ

56-річна жінка звернулася до лікаря зі скаргами на прогресуючу апатію, дратівливість і дезорієнтацію, котрі тривають уже 3 тижні. На МРТ (рис. 1) виявлено біфронтальне вогнище із посиленням контрастного сигналу, котре перехрещує мозолисте тіло, на основі чого було запідозрено діагноз високодиференційованої гліоми. Прижиттєве патоморфологічне дослідження біоптату засвідчило активну демієлінізацію. Псевдопухлинні демієлінізуючі ділянки зазвичай демонструють часткове або повне кільцеве підсилення сигналу, відсутнє в цьому випадку. Хоча метеликоподібні вогнища на МРТ зазвичай трапляються при високодиференційованій гліомі або лімфомі, але якщо вони наявні, слід думати і про демієлінізуючий процес. Цій пацієнтці призначили стероїди, після їх застосування симптоми повністю зникли. Очікуваний довготерміновий прогноз у таких хворих залишається невідомим. У них не завжди розвивається клінічно чіткий розсіяний склероз і, ймовірно, перебіг захворювання більш доброякісний порівняно з рецидивуючо-ремітуючими варіантами, незважаючи на дуже нетипову радіологічну картину.

img1

Рис. 1. На МРТ в режимі FLAIR видно гомогенне порушення Т2-зваженого гіперінтенсивного сигналу (А). Аксіальні і фронтальні Т1-зважені постконтрастні зображення демонструють ворсинчасте посилення сигналу в центральній частині “новотвору”, котрий перехрещує мозолисте тіло (В, С). На рис. D-F представлено постконтрастні аксіальні і фронтальні зображення в Т1-зваженому режимі і режимі FLAIR через 3 місяці після першої госпіталізації.

img2

Рис. 2. Зразок свіжого біоптату (А) та його фрагмента, забарвленого гематоксилін-еозином (В), демонструють наявність великої кількості пінистих макрофагів і розкиданих реактивних астроцитів. При забарвленні з допомогою реакції Шика видно втрату мієліну при збереженні аксонів (С), що також підтверджено при забарвленні нейрофіламентів (D).

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR