Зображення 90

ПРЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРИВЕНТРИКУЛЯРНИЙ ВЕНОЗНИЙ ІНФАРКТ — РОЛЬ ЧУТЛИВО-ЗВАЖЕНОЇ МРТ

Батьки здорової дитини з неускладненим перинатальним анамнезом виявили в неї геміпарез на 6 місяці життя. МРТ провели лише у віці понад 2 роки (рис.), вона підтвердила діагноз перивентрикулярного венозного інфаркту (ПВІ). Інсульт є головною причиною більшості геміплегічних форм церебрального паралічу в доношених дітей. Переважно це артеріальні інсульти, хоч останнім часом у багатьох випадках визнається роль і ПВІ. У недоношених дітей останній є наслідком крововиливу в гермінальний матрикс протягом внутрішньоутробного періоду. Найважливішим у з’ясуванні походження ПВІ є підтвердження існування цього віддаленого крововиливу. У такому аспекті підвищена чутливість чутливо-зваженої нейровізуалізації є підставою для її застосування у стандартних діагностичних протоколах при дитячому церебральному паралічі.

img1

Рис. Т2-зважена МРТ на фронтальному зрізі (А, врізка) демонструє фокальне вогнище перивентрикулярної білої речовини зі збереженими корою великих півкуль і базальними гангліями, субепендимальною лінійною гіпоінтенсивністю сигналу і розширенням шлуночків, на основі чого можна думати про існування перивентрикулярного венозного інфаркту. Градієнт-ехо каудоталамічних і субепендимальних зон гіпоінтенсивності на Т2-зважених зображеннях (В) більш очевидне при чутливо-зваженій нейровізуалізації (С) внаслідок наявності яскравого артефакту.

За матеріалами таких сайтів:

http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

http://library.med.utah.edu/kw/brain_atlas/

http://brainmaps.org/

http://www.loni.ucla.edu/

http://www.brainexplorer.org/brain_atlas/Brainatlas_index.shtml

http://cba.cpmc.columbia.edu/

http://www.imaios.com/en/e-Anatomy/Head-and-Neck/Brain-neuroanatomy-3D-MR