КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ В ЕХОКАРДІОГРАФІЇ
В. Павлюк, В. Аверчук, Д. Аверчук
Пацієнтка з важкою ревматичною мітрально-аортальною вадою серця

Нова книжка: "Практична ехокардіографія"

Назад