КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ В ЕХОКАРДІОГРАФІЇ
В. Павлюк, В. Аверчук, Д. Аверчук
Пацієнт з віковим дегенеративним кальцинозом аортального клапана

Нова книжка: "Практична ехокардіографія"

Назад