КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК (відео, 4 хв. 33 с.)
Т. Короташ, В. Павлюк, Л. Соловей, Я. Кондратський, Л. Дем’янів, М. Лиско
Інтраопераційна черезстравохідна ЕхоКГ: пластика мітрального клапана при вираженій мітральній недостатності

Назад