КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК (відео, 8 хв. 18 с.)
Т. Короташ, В. Павлюк, Л. Соловей, В. Аверчук
Інтраопераційна черезстравохідна ЕхоКГ: протезування мітрального клапана з приводу ендокардиту та міоектомія в базальному відділі міжшлуночкової перегородки

Назад