КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК (відео, 7 хв. 42 с.)
Т. Короташ, В. Павлюк, Л. Соловей, В. Аверчук
Інтраопераційна черезстравохідна ЕхоКГ: протезування мітрального клапана з приводу ревматичного мітрального стенозу, пластика тристулкового клапана та плікація правого передсердя

Назад