КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Чутливість неферментуючих грамнегативних паличок до цефоперазону та сульбактаму порівняно з іншими антибактеріальними препаратами

Скорочений виклад

W. Fu, Zh. Demei et al.
International Journal of Antimicrobial Agents, 2003; (Aug.): 444-448


*В Україні препарат зареєстрований компанією “Пфайзер” під назвою ЦЕФОБІД.


Цефоперазон (ЦПЕР) — ін’єкційний цефалоспорин третього покоління, який широко застосовують у клінічній практиці. Він активний щодо більшості штамів грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів. ЦПЕР також має добру активність проти Pseudomonas aeruginosa. Сульбактам (СУ) є інгібітором бета-лактамази з доброю активністю проти Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis та Acinetobacter spp., проте слабо активний проти інших мікроорганізмів. Однак СУ є потужним інгібітором бета-лактамаз, які утворюють Staphylococcus aureus, більшість грамнегативних бактерій та анаеробів, включаючи Bacteroides fragilis. Слід очікувати синергічної антибактеріальної активності при комбінації СУ з деякими пеніцилінами або цефалоспоринами. Цефоперазон/сульбактам (ЦПЕР/СУ) є однією з таких комбінацій. За період з 1 квітня 2000 року по 31 березня 2001 року в Шанхайській об’єднаній групі із спостереження за бактеріальною резистентністю зібрано 3905 неферментуючих клінічних ізолятів і визначено чутливість цих ізолятів до ЦПЕР/СУ та інших ліків, які використали для порівняння.

Матеріал та методи

З 11 лікарень у Шанхаї ізольовано та зібрано 3905 штамів неферментуючих бактерій. Ці ізоляти ідентифіковано рутинними методами. Тестування бактеріальної чутливості виконували згідно з уніфікованим протоколом у всіх лікарнях. У всіх тестах використовували дифузно-дисковий метод Кірбі-Бауера. У всіх тестах чутливості використовували середовище Мюллера-Гінтона.

У дослідженні використовували диски таких антибіотиків: ЦПЕР/СУ (75/30 мкг), піперацилін, ЦПЕР, цефтазидим, азтреонам, іміпенем, меропенем, паніпенем, ципрофлоксацин, хлорамфенікол, сульфаметоксазол-триметоприм (СМК-ТМП), тикарцилін-клавуланат калію, гентаміцин, амікацин, ампіцилін, ампіцилін-СУ, амоксицилін-клавуланат калію, цефотаксим, цефтріаксон.

Результати

До ізолятів, зібраних у дослідженні, належали P. aeruginosa (n = 1790), інші Pseudomonas spp. (n = 169), Acinetobacter spp. (n = 1365), Alcaligenes spp. (n = 57), Burkholderia spp. (n = 59), Flavobacterium spp. (n = 142) та Stenotrophomonas maltophila (n = 323). Розподіл неферментуючих бактерій з різних зразків наведено в таблиці 1; 2912 штамів отримано з культур мокроти. Докладні дані чутливості наведено в таблиці 2.

Таблиця 1. Розподіл неферментуючих бактерій у різних зразках

Зразок Acinetobacter spp. P. aeruginosa S. maltophila Pseudomonas spp. Flavobacterium spp. Burkholderia spp. Alcaligenes spp. Всього
Мокрота 1073 1299 256 102 107 38 37 2912
Сеча 70 127 9 25 20 3 4 258
Раневий ексудат 112 183 18 12 3 4 4 336
Кров 20 34 11 8 5 4 3 85
Секрет статевих шляхів 3 13 0 4 0 0 3 23
Спинномозкова рідина 4 6 1 0 0 0 0 11
Кал 0 1 0 1 0 0 1 3
Інші рідини організму 36 47 18 12 2 2 1 118
Інші 42 71 5 6 3 8 3 159
Всього 1365 1790 323 169 142 59 57 3905

Останніми роками пропорція неферментуючих бактерій у грамнегативних ізолятах поступово зросла. Неферментуючі мікроорганізми становили 23–25% усіх грамнегативних паличок протягом 1991–1994 рр. Їх частка зросла до приблизно 33% після 1994 року (рисунок 1). Про S. maltophila та Flavobacterium spp. вперше повідомили в 1995 році, проте у 2000 році кількість штамів цих двох видів поступово зросла до відповідно 323 і 142.

img 1

Рис. 1. Відсоток неферментуючих серед грамнегативних мікроорганізмів у шанхайських лікарнях з 1991 по 2000 роки.

Таблиця 2. Чутливість* 3905 штамів неферментуючих грамнегативних паличок
до антимікробних препаратів (%)

Мікроорганізм (кількість) Антимікробний препарат Чутливі Резистентні
P. aeruginosa (1790) ЦПЕР/СУ
ЦПЕР
Цефтазидим
Піперацилін
Тикарцилін-клавуланат
Азтреонам
Іміпенем
Меропенем
Ципрофлоксацин
Гентаміцин
Амікацин
67
59
79
69
63
55
81
82
62
61
74
15
26
7
31
37
21
17
14
27
33
20
Інші Pseudomonas spp. (169) ЦПЕР/СУ
ЦПЕР
Цефтазидим
Піперацилін
Тикарцилін-клавуланат
Азтреонам
Іміпенем
Меропенем
Ципрофлоксацин
Гентаміцин
Амікацин
61
44
76
60
33
22
83
73
67
61
72
20
27
18
27
58
54
14
25
28
37
26
Acinetobacter spp. (1365) ЦПЕР/СУ
ЦПЕР
Цефтазидим
Піперацилін
Ампіцилін
Ампіцилін-СУ
Амоксицилін-клавуланат
Тикарцилін-клавуланат
Азтреонам
Іміпенем
Меропенем
Ципрофлоксацин
Гентаміцин
Амікацин
СМК-ТМП
75
11
51
30
10
69
25
57
8
97
94
52
50
63
48
4
59
46
51
86
16
55
25
60
2
4
45
49
33
51
Alkaligenes spp. (57) ЦПЕР/СУ
ЦПЕР
Цефтазидим
Піперацилін
Тикарцилін-клавуланат
Азтреонам
Іміпенем
Меропенем
Ципрофлоксацин Гентаміцин
Амікацин
Хлорамфенікол
СМК-ТМП
92
85
80
82
80
11
93
92
34
16
21
3
52
2
0
18
9
13
80
5
4
41
80
79
74
46
Burkholderia spp. (59) ЦПЕР/СУ
ЦПЕР
Цефтазидим
Піперацилін
Тикарцилін-клавуланат
Азтреонам
Іміпенем
Меропенем
Ципрофлоксацин
Гентаміцин
Амікацин
Хлорамфенікол
СМК-ТМП
73
45
77
54
28
34
72
79
66
23
40
52
68
7
20
21
32
56
45
19
17
17
72
54
35
26
Flavobacterium spp. (142) ЦПЕР/СУ
ЦПЕР
Цефтазидим
Піперацилін
Тикарцилін-клавуланат
Азтреонам
Іміпенем
Меропенем
Ципрофлоксацин
Гентаміцин
Амікацин
Хлорамфенікол
СМК-ТМП
85
44
28
62
21
4
42
36
66
12
24
22
51
10
23
67
28
59
92
50
59
28
84
61
67
44
S. maltophilia (323) ЦПЕР/СУ
ЦПЕР
Цефтазидим
Піперацилін
Тикарцилін-клавуланат
Азтреонам
Іміпенем
Меропенем
Ципрофлоксацин
Гентаміцин
Амікацин
Хлорамфенікол
СМК-ТМП
64
39
53
12
63
5
4
10
64
20
20
54
73
14
27
37
77
23
87
96
89
18
75
75
23
24

*Наведено тільки чутливі та резистентні штами.

Обговорення

Цефоперазон був активний проти грамнегативних паличок, але оскільки він нестійкий до бета-лактамаз, то його мінімальна інгібуюча концентрація (МІК) для бета-лактамазопродукуючих штамів суттєво зросла, іноді до рівня резистентності. Сульбактам є інгібітором бета-лактамази з низькою антибактеріальною активністю проти більшості мікроорганізмів, за винятком N. gonorrhoeae, N. meningitidis та Acinetobaster spp. Проте, крім анти-бета-лактамазної активності, СУ може діяти на пеніцилін-зв’язуючий протеїн (ПЗП2) бактерій. Оскільки більшість цефалоспоринів та пеніцилінів можуть діяти шляхом з’єднання з бактеріальним ПЗП1 та ПЗП3, то комбінація СУ та пеніцилінів чи цефалоспоринів може діяти синергічно. СУ також пригнічує широкий спектр бета-лактамаз ТЕМ-1, ТЕМ-2 та SHV-1, а також більшість бета-лактамаз широкого спектра (ESBLs), які продукують ентеробактерії. Комбінація СУ з ЦПЕР посилює активність ЦПЕР проти 56% штамів Enterobacteriaceae та 44% неферментуючих мікроорганізмів.

Результати цього дослідження засвідчують, що активність ЦПЕР/СУ проти семи штамів неферментуючих мікроорганізмів була ліпшою, ніж самого ЦПЕР. ЦПЕР/СУ має добру активність проти P. aeruginosa, хоча іміпенем, меропенем та цефтазидим були активніші. Активність ЦПЕР/СУ проти інших Pseudomonas spp. була також нижчою від іміпенему, меропенему та цефтазидиму, але подібною до піперациліну та ципрофлоксацину. ЦПЕР/СУ мав добру активність проти Acinetobacter spp., а також був активнішим від усіх інших тестованих антибіотиків, за винятком іміпенему та меропенему. Дані в таблиці 2 засвідчують, що комбінації із СУ (ампіцилін/СУ та ЦПЕР/СУ) активніші від самих ампіциліну та ЦПЕР. Активність вказаних комбінацій проти штамів Acinetobacter spp. зросла з 10 і 11% (відповідно для монотерапії ампіциліном і ЦПЕР) до 69 і 75% (активність комбінації). Активність ампіциліну/СУ суттєво ліпша від амоксициліну/клавуланату. Посилена активність комбінацій із СУ є переважно наслідком активності СУ проти Acinetobacter spp.

Антибактеріальна активність ЦПЕР/СУ проти Alcaligenes spp. та Burkholderia spp. подібна до іміпенему, меропенему та цефтазидиму, проте ліпша від інших тестованих препаратів. Добре відомо, що більшість штамів S. maltophilia та Flavobacterium spp. резистентні до карбапенемів, таких як іміпенем та меропенем. Дані з таблиці 2 засвідчують, що ЦПЕР/СУ був активним проти Flavobacterium spp. і його активність була найліпшою від усіх препаратів, які порівнювали. ЦПЕР/СУ був так само активний, як і тикарцилін-клавуланат та ципрофлоксацин, щодо пригнічення S. maltophilia, але не такий активний, як СМК-ТМП; ципрофлоксацин був найактивнішим препаратом. З 3905 неферментуючих ізолятів 39,5% (1542) були чутливими до ЦПЕР, а 70,4% (2749) чутливими до ЦПЕР/СУ. Резистентність до ЦПЕР виявлено у 37,1% штамів, тоді як резистентність до ЦПЕР/СУ була суттєво нижчою (10,8%).

Було багато позитивних повідомлень про застосування з 1980-х років ін’єкційного ЦПЕР/СУ (1:1 або 1:2) для лікування різних інфекцій. Повідомляють, що ЦПЕР/СУ був ефективний при лікуванні широкого спектра інфекцій в імунологічно здорових та імунологічно скомпрометованих пацієнтів. Побічних ефектів ЦПЕР/СУ небагато, вони легкі; іноді спостерігають шкірне висипання та підвищення рівня печінкових ферментів. На підставі даних нашого дослідження та опублікованих повідомлень можна зробити висновок, що ЦПЕР/СУ має добру антимікробну активність проти поширених грампозитивних і грамнегативних мікроорганізмів (включаючи Enterobacteriaceae та неферментуючі бактерії), а також більшості анаеробів. ЦПЕР/СУ є потенційно високоефективним препаратом для лікування клінічних інфекцій, причиною яких є ці бактерії, включаючи неферментуючі грамнегативні мікроорганізми.

Скорочений виклад Федора Юрочка