МЕДИЦИНА, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ДОКАЗАХ

Шість і більше ключів
від загострення хронічного бронхіту

Федір Юрочко

Сучасні рекомендації для лікування загострення хронічного бронхіту (ЗХБ) радять бета-лактами та макроліди (Snow et al., 2001; Grossman, 1997)1. Проте більшість із цих рекомендацій не оновлювалися від 2001 року і тому не враховують сучасні антибіотики.

Рекомендації Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease недавно оновили і вони радять респіраторні фторхінолони для пацієнтів з ЗХБ (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2005)2. Подібні рекомендації щодо ширшого використання фторхінолонів опублікувало Канадське торакальне товариство спільно з Канадським інфекційним товариством (Balter et al., 2003)3, Європейським респіраторним товариством (Woodhead et al., 2005)4, а також Хемотерапевтичним товариством ім. Поль-Ерліха, Німецьким респіраторним товариством, Німецьким товариством інфектології та Компетентною мережею CAPNETZ-Німеччина (Höffken et al., 2005)5.

Широкий антибактеріальний спектр нових респіраторних фторхінолонів —це особлива перевага для пацієнтів з прогресуючим захворюванням, з погіршенням легеневих функцій та різними патогенами [від стафілококів і пневмококів до більш проблемних патогенів (Haemophilus influenzae та Moraxella catarrhalis) та найскладніших для лікування (Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa та види Enterobacter] (Eller et al., 1998)6.

Моксифлоксацин7 демонструє швидку бактерицидну активність проти грамнегативних та грампозитивних патогенів, анаеробів, які залучені в інфекціях дихальних шляхів, і атипових патогенів Chlamydia pneumoniae та Mycoplasma pneumoniae, а також бета-лактамазо-продукуючих H. influenzae та M. catarrhalis і пеніциліно- та макролідорезистентних пневмококів (Jones et al., 2000; Dorai-John et al., 2002; Deshpande et al., 2000; Souli et al., 1998)8. Опублікований рівень чутливості мосифлоксацину вражає — 98,2–100% для Streptococcus pneumoniae та 100% для S. pyogenes, H. influenzae та K. pneumoniae (Morrissey et al., 2004; Dalhoff et al., 2005; Liebowitz et al., 2003; Critchley et al., 2002; Jones et al., 2000)9.

Крім того, дуже важливими рисами цього препарату є дозування його один раз на день та відносно мала тривалість лікування — ця зручність є передумовою досягнення пацієнтом високого комплаєнсу.

Унаслідок таких оптимальних властивостей (широкого спектра та зручності прийому) моксифлоксацин є особливо цінним вибором при ЗХБ. Деякі попередні великомасштабні постмаркетингові спостережні дослідження засвідчили, що лікування моксифлоксацином забезпечує дуже швидке поліпшення симптомів при ЗХБ (Bauer et al., 2002; Barth et al., 2003)10. Одне дослідження, яке включало 2338 пацієнтів, засвідчило поліпшення або зникнення основних симптомів ЗХБ у 80–97% пацієнтів групи моксифлоксацину (Barth et al., 2003)11. У більшості пацієнтів (65%) симптоми були відсутні вже на 3 день. А друге велике постмаркетингове дослідження підтвердило швидке одужання при ЗХБ, яке лікували моксифлоксацином (Bauer et al., 2002)12.

Проте переконливі переваги моксифлоксацину над іншими антибіотиками засвідчено в ключових дослідженнях останніх років, про які буде сказано далі.

Шість ключових досліджень

Останніми роками було виконано шість ключових досліджень моксифлоксацину13 при ЗХБ, які довели ліпшу ефективність цього антибіотика: дослідження IMPAC (Miravitlles et al., 2003)14, дослідження EFEMAP (Miravitlles et al., 2004)15, дослідження MOSAIC (Wilson et al., 2004)16 та MOSAIC-II (Wilson et al., 2004)17, дослідження GIANT (ще триває) (Miravitlles et al., 2005; Anzueto et al., 2007)18 та порівняльне дослідження моксифлоксацину з макролідами (Schaberg et al., 2006)19. Усі ці дослідження є вагомим підтвердженням унікальної ефективності, безпечності та швидкості дії моксифлоксацину. Далі коротко буде описано основні результати, отримані в цих дослідженнях.

Ключ перший.

Дослідження IMPAC

Дослідження IMPAC (Influencia de Moxifloxacino sobre la calidad de vida de los Pacientes con Agudizaciones de la EPOC) — це багатоцентрове спостережне дослідження, виконане в 441 пацієнта з помірною або важкою ХОЗЛ в Іспанії (Miravitlles et al., 2003)20. Перший рік призначали порівняльні антибіотики (амоксицилін/клавуланат 500/125 мг тричі на день, цефуроксим 500 мг двічі на день або кларитроміцин 500 мг двічі на день), а на другий рік дослідження нерандомізовано призначали або моксифлоксацин 400 мг 1 раз на день протягом 5 днів, або вказані порівняльні антибіотики.

Лікування моксифлоксацином привело до повного одужання через 4,6 дня порівняно з 5,8 дня у випадку лікування амоксицилін/клавуланатом, цефуроксимом або кларитроміцином. Тобто моксифлоксацин забезпечував суттєво швидше одужання при ЗХБ порівняно з іншими антибіотиками (приблизно на 20% зменшення часу тривалості загострення). Результатом швидшого одужання було скоріше повернення до роботи та нормальної щоденної активності.

Ключ другий.

Дослідження EFEMAP

Метою дослідження EFEMAP (Estudio FarmacoEconómico de Moxifloxicino en Atención Primaria) було з’ясування ефективності трьох антибіотиків при ЗХБ з особливим наголосом на визначенні швидкості настання ефекту (Miravitlles et al., 2004)21. Дослідження було спостережним, нерандомізованим, відкритим і залучало 252 практичних лікарів первинної ланки в Іспанії. Пацієнтів рандомізували на одну з таких схем лікування: моксифлоксацин 400 мг 1 раз на день протягом 5 днів (n = 575), амоксицилін/клавуланат 500/125 мг тричі на день протягом 10 днів (n = 460) та кларитроміцин по 500 мг двічі на день протягом 10 днів (n = 421). Як видно з рисунка 1, частота одужання на 3 та 5 дні була набагато більшою у групі моксифлоксацину. Тобто моксифлоксацин набагато швидше забезпечував одужання, ніж порівняльні антибіотики.

img 1

Крім того, при аналізі за симптомами з’ясовано, що моксифлоксацин зменшував кількість днів виділення гнійної мокроти та відкашлюваної мокроти набагато швидше порівняно з амоксицилін/клавуланатом та кларитроміцином.

Ключі третій та четвертий.

Дослідження MОSAIC та MОSAIC-ІІ

Ліпша ефективність моксифлоксацину при лікуванні ЗХБ також засвідчена в міжнародному, багатоцентровому, рандомізованому, подвійному сліпому дослідженні MОSAIC (Moxifloxacin Oral tablets compared to Standard oral antibiotic regimen in Acute Infectious exacerbations of Chronic bronchitis), яке оцінювало коротко- та довготермінові результати лікування моксифлоксацином та порівняльними антибіотиками амоксициліном, кларитроміцином та цефуроксимом (Wilson et al., 2004)22. Дослідження MOSAIC-II — це додатковий уніваріантний та мультиваріантний аналіз дослідження MOSAIC з урахуванням прогностичних факторів (аналіз post hoc) (Wilson et al., 2006)23.

У дослідженні MOSAIC засвідчено вищу частоту клінічного одужання (рисунок 2) та суттєво нижчу потребу додаткового антибактеріального лікування у групі моксифлоксацину порівняно з іншими групами лікування (рисунок 3).

img 2

img 3

Оскільки ЗХБ відіграють важливу роль у прогресуючому погіршенні легеневих функцій, то пацієнти з ХОЗЛ мають особливу користь від високоефективної антибактеріальної терапії, яка подовжує період часу, вільний від загострень (Sethi et al., 2000)24. У дослідженні MOSAIC cередній інтервал до наступного загострення хронічного бронхіту також був відчутно довшим у пацієнтів, які отримували моксифлоксацин (132,8 дня) порівняно з іншими антибіотиками (118,0 дня).

У дослідженні MOSAIC з’ясували, що 5-денне лікування моксифлоксацином один раз на день еквівалентне 7-денному лікуванню амоксициліном/клавуланатом тричі на день та кларитроміцином двічі на день, але моксифлоксацин забезпечував вищий відсоток клінічного одужання, бактеріологічної ерадикації, меншу потребу в додаткових антибіотиках та подовжував час до наступного загострення. Зверніть увагу: додатковим плюсом була зручність (призначення один раз на день).

Аналіз у дослідженні MOSAIC-II засвідчив, що моксифлоксацин характеризується набагато ліпшими довготерміновими показниками, ніж групи порівняльних антибіотиків, а саме меншою кількістю несприятливих подій та більшим часом до наступної несприятливої події. Крім того, доведено, що більша різниця на користь моксифлоксацину проявлялася в пацієнтів у віці 65 років і більше, а також у пацієнтів, які мали 4 і більше загострень хронічного бронхіту за останній рік.

Ключ п’ятий.

Дослідження GIANT

Метою проспективного, відкритого, неінтервенційного неконтрольованого багатоцентрового дослідження GIANT (Greatest International ANti-infective Trial) є оцінка впливу ЗХБ на пацієнта та суспільство, а також оцінка ефективності та безпечності лікування моксифлоксацином у клінічній практиці. Дослідження триває. Заплановано, що в нього ввійдуть більш як 50 000 пацієнтів з ЗХБ з 35 країн світу, які отримують пероральний моксифлоксацин і воно стане найбільшим дослідженням антимікробних препаратів.

img 4

Уже є попередні результати дослідження GIANT (Miravitlles et al., 2005; Anzueto et al., 2007)25 Вони підтверджують, що моксифлоксацин є безпечним та високоефективним антибіотиком для лікування частих ЗХБ. У більш як 95% пацієнтів лікарі визнали ефективність моксифлоксацину “доброю або дуже доброю”. А приблизно 95% пацієнтів з усіх географічних регіонів були “задоволені або дуже задоволені лікувальним ефектом моксифлоксацину”. Більш як 75% лікарів з Європи, Азії та Америки вважають, що лікування моксифлоксацином з приводу ЗХБ є ліпшим порівняно з іншими антимікробними ліками, які вони використовували раніше.

Початкові результати вказують, що лікування моксифлоксацином у дозі 400 мг один раз на день протягом 5 днів забезпечує одужання або поліпшення в 98,2% пацієнтів, включених у дослідження. Середня тривалість до загального поліпшення становить усього 3,3 дня.

Висока ефективність та швидке одужання при ЗХБ у групі моксифлоксацину пояснюють високу частоту задоволених або дуже задоволених лікуванням пацієнтів. Крім того, лікарі засвідчили, що пацієнти мають намір повторити лікування моксифлоксацином при наступному загостренні.

Ключ шостий.

Порівняння моксифлоксацину та макролідів

У проспективному багатоцентровому дослідженні 1750 пацієнтів з ЗХБ порівнювали лікування моксифлоксацином та макролідами (азитроміцином, кларитроміцином або рокситроміцином) (Schaberg et al., 2006)26. У нього ввійшли 464 практикуючих німецьких лікарів.

Лікарі суб’єктивно оцінили загальну ефективність лікування в обох групах, а пацієнти — своє задоволення результатами лікування (таблиця 1); також визначали поліпшення (таблиця 2) й одужання (таблиця 3).

Таблиця 1. Суб’єктивна оцінка
загальної ефективності лікування моксифлоксацином та макролідами

Моксифлоксацин (n = 904) Макроліди (n = 846)

Оцінка лікарями

Дуже добре

69,6%

17,6%

Добре

26,%%

49,9%

Недостатньо

0,9%

6,9%

Оцінка пацієнтами

Дуже задоволені

63,5%

18,2%

Задоволені

33,3%

60,3%

Таблиця 2. Поліпшення протягом 10 днів спостереження

Моксифлоксацин (n = 904) Макроліди (n = 846)

Поліпшення

99,0%

95,6%

Поліпшення через 3 дні

70,2%

33,2%

Поліпшення через 6 днів

95,5%

83,8%

Без поліпшення

0,9%

4,4%

Середня тривалість лікування

3,2 дня

4,5 дня

Поліпшення у групі важкого ЗХБ

3,2 дня

5 днів

Таблиця 3. Одужання протягом 10 днів спостереження

Моксифлоксацин (n = 904) Макроліди (n = 846)

Одужання

96,6%

88,8%

Одужання через 5 днів

46,9%

25,4%

Одужання через 7 днів

77,7%

53,4%

Одужання через 10 днів

93,6%

80,8%

Нема одужання

2,1%

10,2%

Це дослідження вказує на переконливо більшу ефективність лікування моксифлоксацином; у групі макролідів висока ефективність лікування була відчутно рідшою. Більшість пацієнтів групи моксифлоксацину швидше відчули початок ефекту лікування.

Більше ключів

Останнім часом опубліковано ще кілька досліджень ЗХБ з участю моксифлоксацину.

У багатоцентровому спостережному дослідженні (Miravitlles et al., 2007)27 брали участь 227 практичних лікарів та 1007 пацієнтів з ЗХБ. Більшість загострень (68,2%) лікували моксифлоксацином, а 31,8% — іншими антимікробними препаратами. Аналізували виписування антибіотиків залежно від різних факторів. Найчастіше моксифлоксацин виписували найдосвідченіші практичні лікарі (найдовший стаж роботи та найбільша кількість пацієнто-візитів з приводу хронічного бронхіту). Імовірність виписування моксифлоксацину зростала з важкістю задишки. Отже, чим досвідченіший лікар та чим важче ЗХБ, тим частіше виписували моксифлоксацин.

Унаслідок високої антимікробної активності (Jones et al., 2000; Dorai-John et al., 2002; Deshpande et al., 2000)28, доведеного швидкого початку дії (Kreis et al., 2000)29 та низького рівня резистентності (Morrissey et al., 2004; Dalhoff et al., 2005; Liebowitz et al., 2003; Critchley et al., 2002; Jones et al., 2000)30 лікарі більше обирають моксифлоксацин для зведення до мінімуму ризику невдачі лікування.

Подібні до вищенаведених досліджень результати щодо швидкості ефекту, частоти одужання, а також задоволення пацієнтів результатами лікування моксифлоксацином засвідчено у великому китайському постмаркетинговому проспективному дослідженні, яке включало також пацієнтів з ЗХБ (Chen Weiqiang et al., 2006)31.

Висновки

Шість ключових досліджень надають незаперечні докази надзвичайно високої ефективності моксифлоксацину, яка переважає поширені порівнювані антибіотики. Мало того, послідовно виконані всі дослідження визначили першість для моксифлоксацину щодо швидкості настання ефекту. Усі накопичені докази дозволяють рекомендувати моксифлоксацин як препарат вибору для лікування загострень хронічного бронхіту.

 • 1 Snow V, Lascher S, Mottur-Pilson C. Evidence base for management of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Ann Intern Med 2001; 134: 595-9.
  Grossman RF. Guidelines for the treatment of acute exacerbations of chronic bronchitis. Chest 1997; 112 (6 Suppl.): 310-3.
 • 2 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, updated 2005 [online]. Available from URL: http://www.goldcopd.org/Guideline item.asp?.l1 = 2&l2 = 1&intId = 996.
 • 3 Balter MS, La Forge J, Low DE, et al. Canadian guidelines for the management of acute exacerbations of chronic bronchitis. Can Respir J 2003; 10 Suppl. B: 3B-32B.
 • 4 Woodhead M, Blasi F, Ewig S, et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. ERS Task Force in collaboration with ESCMID. Eur Respir J 2005; 26: 1138-80.
 • 5 Höffken G, Lorenz J, Kern W, et al. Epidemiologie, Diagnostik, antimikrobielle Therapie und Management von erwachsenen Patienten mit ambulant erworbenen tiefen Atemwegsinfektionen (akute Bronchitis, akute Exazerbation einer chronischen Bronchitis, Influenza und andere respiratorische Virusinfektionen) sowie ambulant erworbener Pneumonie. S3-Leitlinie der Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemotherapie e. V., der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und vom Kompetenznetzwerk CAPNETZ. Pneumologie 2005; 59: 612-64.
 • 6 Eller J, Ede A, Schaberg T, et al. Infective exacerbations of chronic bronchitis: relation between bacteriologic etiology and lung function. Chest 1998; 113: 1542-8.
 • 7 Моксифлоксацин в Украине зарегистрирован компанией “Байер Шеринг Фарма” под названием АВЕЛОКС.
 • 8 Jones ME, Staples AM, Critchley I, et al. Benchmarking the in vitro activity of moxifloxacin against recent isolates of Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, and Haemophilus influenzae: a European multi-centre study. Diagn Microbiol Infect Dis 2000; 37: 203-11.
  Dorai-John T, Thomson CJ, Amyes SGB. Moxifloxacin sensitivity of respiratory pathogens in the United Kingdom. J Chemother 2002; 14: 19-24.
  Deshpande LM, Jones RN. Antimicrobial activity of advanced-spectrum fluoroquinolones tested against more than 2000 contemporary bacterial isolates of species causing community-acquired respiratory tract infections in the United States (1999). Diagn Microbiol Infect Dis 2000; 37: 139-42.
  Souli M, Wennersten CB, Eliopoulos GM. In vitro activity of BAY 12-8039, a new fluoroquinolone, against species representative of respiratory tract pathogens. Int J Antimicrob Agents 1998; 10: 23-30.
 • 9 Morrissey I, Colclough A, Viljoen L, et al. The comparative in vitro activity of moxifloxacin against respiratory tract pathogens isolated during 2003 from LIBRA Targeted Surveillance [abstract no. P527]. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; 2004 May 1-4; Prague.
  Dalhoff A, Korfmann G, Jacobs E. Prospective, multicenter in vitro study to determine resistance rates and comparative activity of moxifloxacin vs clinical bacterial isolates from patients with respiratory tract infections (MOXIAKTIV Study). ECCMID; 2005 Apr 2-5; Copenhagen: Poster No. 1195.
  Liebowitz LD, Slabbert M, Huisamen A. National surveillance programme on susceptibility patterns of respiratory pathogens in South Africa: moxifloxacin compared with eight other anti-microbial agents. J Clin Pathol 2003; 56: 344-7.
  Critchley IA, Sahm DF, Thornsberry C, et al. Antimicrobial susceptibilities of Streptococcus pyogenes isolated from respiratory and skin and soft tissue infections: United States LIBRA surveillance data from 1999. Diagn Microbiol Infect Dis 2002; 42: 129-35.
  Jones ME, Staples AM, Critchley I, et al. Benchmarking the in vitro activities of moxifloxacin and comparator agents against recent respiratory isolates from 377 medical centers throughout the United States. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44: 2645-52.
 • 10 Bauer T, Landen H. Rapid resolution of symptoms with moxifloxacin therapy in 7223 patients with acute exacerbation of chronic bronchitis: comparison with prior macrolide treatment. Clin Drug Invest 2002; 22: 641-51.
  Barth J, Landen H. Efficacy and tolerability of moxifloxacin in 2338 patients with acute exacerbation of chronic bronchitis. Clin Drug Invest 2003; 23 (1): 1-10.
 • 11 Barth J, Landen H. Efficacy and tolerability of moxifloxacin in 2338 patients with acute exacerbation of chronic bronchitis. Clin Drug Invest 2003; 23 (1): 1-10.
 • 12 Bauer T, Landen H. Rapid resolution of symptoms with moxifloxacin therapy in 7223 patients with acute exacerbation of chronic bronchitis: comparison with prior macrolide treatment. Clin Drug Invest 2002; 22: 641-51.
 • 13 Все указанные исследования были проведены с оригинальным моксифлоксацином компании “Байер Шеринг Фарма”, известным в Украине под названием АВЕЛОКС, поэтому все их результаты касаются только АВЕЛОКСа.
 • 14 Miravitlles M, Zalacain R, Murio C, et al. on behalf of the IMPAC Study Group. Speed of recovery from acute exacerbations of COPD after treatment with antimicrobials: result of a two-year study. Clin Drug Invest 2003; 23: 439-50.
 • 15 Miravitlles M, Llor C, Naberan K, Cots JM, Molina J for the EFEMAP study group. The effect of various antimicrobial regimens on the clinical course of exacerbations of chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease in Primary Care. Clin Drug Invest. 2004;24:63-72.
 • 16 Wilson R, Allegra L, Huchon G, et al. Short-term and long-term outcomes of moxifloxacin compared to standard antibiotic treatment in acute exacerbations of chronic bronchitis. Chest 2004; 125: 953-64.
 • 17 Wilson R, Jones P, Schaberg T, et al. for the MOSAIC Study Group. Antibiotic treatment and factors influencing short and long-term outcomes of acute exacerbations of chronic bronchitis. Thorax 2006; 61: 337-42.
 • 18 Miravitlles M, Anzueto A, Legnani D, et al. Interim results of the greatest international anti-infective trial (GIANT) in patients with AECB. ERS Annual Congress 2005 Sep 17-21; Copenhagen: Poster No. 4043.
  Anzueto A. et al Greatest International Antibiotic Trial (GIANT): Comparison of Interim Results from Europe and Asia. Представлено на American Thoracic Society 2007 International Conference (ATS), Abstract A134.
 • 19 Schaberg T., Möller M., File T., Stauch K., Landen H. Real-Life Treatment of Acute Exacerbations of Chronic Bronchitis with Moxifloxacin or Macrolides Clin Drug Invest. 2006;26(12):733-744.
 • 20 Miravitlles M, Zalacain R, Murio C, et al. on behalf of the IMPAC Study Group. Speed of recovery from acute exacerbations of COPD after treatment with antimicrobials: result of a two-year study. Clin Drug Invest 2003; 23: 439-50.
 • 21 Miravitlles M, Llor C, Naberan K, Cots JM, Molina J for the EFEMAP study group. The effect of various antimicrobial regimens on the clinical course of exacerbations of chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease in Primary Care. Clin Drug Invest. 2004;24:63-72.
 • 22 Wilson R, Allegra L, Huchon G, et al. Short-term and long-term outcomes of moxifloxacin compared to standard antibiotic treatment in acute exacerbations of chronic bronchitis. Chest 2004; 125: 953-64.
 • 23 Wilson R, Jones P, Schaberg T, et al. for the MOSAIC Study Group. Antibiotic treatment and factors influencing short and long-term outcomes of acute exacerbations of chronic bronchitis. Thorax 2006; 61: 337-42.
 • 24 Sethi S, Muscarella K, Evans N, et al. Airway inflammation and etiology of acute exacerbations of chronic bronchitis. Chest 2000; 118: 1557-65.
 • 25 Miravitlles M, Anzueto A, Legnani D, et al. Interim results of the greatest international anti-infective trial (GIANT) in patients with AECB. ERS Annual Congress 2005 Sep 17-21; Copenhagen: Poster No. 4043.
  Anzueto A. et al Greatest International Antibiotic Trial (GIANT): Comparison of Interim Results from Europe and Asia. Представлено на American Thoracic Society 2007 International Conference (ATS), Abstract A134.
 • 26 Schaberg T., Möller M., File T., Stauch K., Landen H. Real-Life Treatment of Acute Exacerbations of Chronic Bronchitis with Moxifloxacin or Macrolides Clin Drug Invest. 2006;26(12):733-744.
 • 27 Miravitlles M., Llor C. Determining Factors in the Prescription of Moxifloxacin in Exacerbations of Chronic Bronchitis in the Primary-Care Setting. Clinical Drug Investigation. 27(2):95-104, 2007.
 • 28 Jones ME, Staples AM, Critchley I, et al. Benchmarking the in vitro activity of moxifloxacin against recent isolates of Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, and Haemophilus influenzae: a European multi-centre study. Diagn Microbiol Infect Dis 2000; 37: 203-11.
  Dorai-John T, Thomson CJ, Amyes SGB. Moxifloxacin sensitivity of respiratory pathogens in the United Kingdom. J Chemother 2002; 14: 19-24.
  Deshpande LM, Jones RN. Antimicrobial activity of advanced-spectrum fluoroquinolones tested against more than 2000 contemporary bacterial isolates of species causing community-acquired respiratory tract infections in the United States (1999). Diagn Microbiol Infect Dis 2000; 37: 139-42.
 • 29 Kreis SR, Herrera N, Golzar N, et al. A comparison of moxifloxacin and azithromycin in the treatment of acute exacerbations chronic bronchitis. J Clin Outcomes Manag 2000; 7: 33-7.
 • 30 Morrissey I, Colclough A, Viljoen L, et al. The comparative in vitro activity of moxifloxacin against respiratory tract pathogens isolated during 2003 from LIBRA Targeted Surveillance [abstract no. P527]. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases; 2004 May 1-4; Prague.
  Dalhoff A, Korfmann G, Jacobs E. Prospective, multicenter in vitro study to determine resistance rates and comparative activity of moxifloxacin vs clinical bacterial isolates from patients with respiratory tract infections (MOXIAKTIV Study). ECCMID; 2005 Apr 2-5; Copenhagen: Poster No. 1195.
  Liebowitz LD, Slabbert M, Huisamen A. National surveillance programme on susceptibility patterns of respiratory pathogens in South Africa: moxifloxacin compared with eight other anti-microbial agents. J Clin Pathol 2003; 56: 344-7.
  Critchley IA, Sahm DF, Thornsberry C, et al. Antimicrobial susceptibilities of Streptococcus pyogenes isolated from respiratory and skin and soft tissue infections: United States LIBRA surveillance data from 1999. Diagn Microbiol Infect Dis 2002; 42: 129-35.
  Jones ME, Staples AM, Critchley I, et al. Benchmarking the in vitro activities of moxifloxacin and comparator agents against recent respiratory isolates from 377 medical centers throughout the United States. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44: 2645-52.
 • 31 Chen Weiqiang, Wu Changgui, Zhikui Li, Changqing Bai. Efficacy and Tolerability of Moxifloxacin in Patients with Respiratory Tract Infections Treated in General Practice Clin Drug Invest. 2006;26(9):501-509.