Електрокардіограма 110

100

Клінічна проблема. Цю ЕКГ записали в 69-річного чоловіка, в анамнезі якого є синкопе.

Інтерпретація. Синусовий ритм з нормальною ЧСС (74 уд./хв).

Різке відхилення ЕОС вліво (–83°).

Повна блокада правої ніжки пучка Гіса.

Передній геміблок.

АВ блокада І ступеня.

Трифасцикулярна блокада.

Коментар. Комплекс QRS розширений із конфігурацією RSR у відведенні V1, широкий зубець S у відведенні V6 (ознаки повної блокади правої ніжки пучка Гіса). Різке відхилення ЕОС вліво свідчить про передній геміблок. Інтервал PR значно подовжений (288 мс), що свідчить про АВ блокаду І ступеня. Отже, маємо три порушення провідності, які формують комплекс трифасцикулярної блокади.

Цьому пацієнту виконали холтерівське моніторування ЕКГ, яке засвідчило наявність АВ блокади другого ступеня. Враховуючи наявність синкопе в анамнезі, було прийнято рішення про встановлення штучного водія ритму.